خدمات:7 شب اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه-ترانسفر-بیمه-ویزا انفرادی-لیدر محلی-3 وعده با ناهار(2 روز گشت با ناهار در پکن و 1 روز گشت با ناهار در شانگهای)
پرواز ماهان: ساعت 19:00 رفت و ساعت 23:00 برگشت
4 شب پکن + 3 شب شانگهای