مدارک لازم:

  1. دو قطعه عکس 4*3 جدید رنگی زمینه سفید
  2. اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
  3. کپی شناسنامه و کارت ملی
  4. پرینت حساب با حداقل 10/000/000 موجودی به زبان انگلیسی
  5. فرم اطلاعات شخصی