خدمات: ویزا یدبی-صبحانه بوفه-بیمه نامه مسافرتی-اقامت در هتل 4 ستاره-ترانسفر فردگاهی و نمایشگاهی
پرواز صبح به شب ماهان

4 روزه